Obavještavamo javnost da je Općina Usora putem protokola 15.11.2023. godine zaprimila obavijest od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona kako je investitor „MADI“ d.o.o. Tešanj podnio zahtjev kod navedenog ministarstva, za obnovu okolinske dozvole za poslovni objekat – Farma za tov brojlera kapaciteta do 40.000 brojlera/turnus, izgrađen u naselju Žabljak na zemljištu označenom kao k.č. broj:10/14 i 10/15 K.O. Žabljak, općina Usora

U skladu sa člankom  93. i člankom 40. Zakona o zaštiti okoliša („Službene  novine Federacije BiH“ broj 15/21), nadležno ministarstvo je dužno osigurati sudjelovanje javnosti u postupku obnove okolinske dozvole, omogućiti davanje primjedbi i sugestija po navedenom predmetu.

Više informacija o pomenutom zahtjevu na linku: https://www.zdk.ba/ministarstva/item/12102-javni-uvid-postupak-obnove-rjesenja-o-okolinskoj-dozvoli-za-investitora-madi-d-o-o-tesanj-za-poslovni-pogon-farma-za-tov-brojlera-kapaciteta-do-40-000-brojlera-turnus-izgraden-u-naselju-zabljak.

Primjedbe, informacije ili mišljenja na predmetnu dokumentaciju mogu se dostaviti na adresu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objavljivanja predmetnog zahtjeva na službenoj stranici Zeničko-dobojskog kantona.


Preuzmite:
1. akt-pdf