Na temelju članaka 41. i 107. Statuta Općine  Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/17), članka 8. Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/23), Javnog poziva broj: 02-19-73/23 od 26.6.2023. godine i dostavljenog izvješća Povjerenstva, Općinski načelnik donosi:

O D L U K U

 

I

Odobrava se sufinanciranje rješavanja prvog stambenog pitanja za:Preuzmite:
1. odluka-o-sufinanciranju-prvog-stambenog-pitanja