Danas, 28.8.2023. godine je u prostorijama Općine Usora održan radni sastanak federalne ministrice prometa i komunikacija Andrijane Katić, vd direktora JP Autoceste FBiH Denisa Lasića, izvršnog direktora JP Autoceste Mirka Rogića s načelnikom Općine Usora Zvonimirom Anđelićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Antom Matićem.

Na sastanku se razgovaralo o gradnji autoceste na području Općine Usora, potrebama lokalne zajednice koje će biti obuhvaćene Sporazumom o prijateljskom okruženju koji će se zaključiti između Općine Usora i JP Autoceste FBiH.

Nazočni su razgovarali i o arheološkom nalazištu, koje je otkriveno prilikom izvođenja radova na području Općine Usora, te načinu istraživanja i zaštite nalazišta s ciljem očuvanja navedenog područja i buduće prezentacije istog.

Ministrica Katić i direktor Lasić su iskazali podršku Općini Usora u realizaciji projekata koji će se realizirati u suradnji s JP Autoceste kroz izgradnju prometnica kroz ovu općinu, koje je zasigurno od velikog značaja za sve žitelje Bosne i Hercegovine.