Sukladno instrukcijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH, Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti Općine Usora je od 14.08.2023. godine započela sa prijemom zahtjeva za nastavak prava na dječji dodatak utvrđen sukladno Zakonu o materijalnoj podršci obitelji sa djecom u Federaciji BiH.Obavijest