Temeljem ranije provedene procedure javne nabave danas je u prostorijama općine Usora zaključen Okvirni sporazum o nabavi i sukcesivnom pružanju usluga nadzora nad građevinskim radovima na području općine Usora. Sporazum, čija okvirna vrijednost iznosi 18.171,23 KM, u kabinetu Načelnika potpisali su Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i Mario Čolić, dipl. ing. građ. kao predstavnik izabranog najpovoljnijeg ponuditelja "Ingart" doo Žabljak-Usora. 

Sporazum je zaključen na razdoblje od jedne godine a odnosi se se na pružanje usluga stručno-tehničkog nadzora nad svim ugovorima o izvođenju radova koji će se zaključivati u tom razdoblju na prostoru općine Usora.