Usora, 6. lipnja 2023. – Jučer je općini Usora upriličen radni posjet rukovodstva Općine Rešetari iz Brodsko-posavske županije, Republika Hrvatska. U izaslanstvu Općine Rešetari bili su Zlatko Aga, načelnik Općine Rešetari, Milka Perković, predsjednica Općinskog vijeća Rešetari, Monika Starčević, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela i Martina Matijević, viša stručna suradnica za projekte EU. Izaslanstvo je primio Zvonimir Anđelić, Općinski načelnik, Anto Matić, predsjedatelj Općinskog vijeća Usora, Anto Bonić, pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo i financije i Pavica Petrović, stručna suradnica za upravljanje razvojem i planiranje.

Ovaj radni posjet nastavak je ranije uspostavljene suradnje Općine Rešetari i Općine Usora, a cilj je produbiti i konkretizirati suradnju, posebice vezano za predpristupne fondove EU i prekograničnu suradnju. Budući da je otvoren Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA CBC programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora  za razdoblje 2021.-2027. godine ove dvije općine su dogovorile zajednički nastup kao partneri tako da će se prijaviti  u okviru programskog Prioriteta 4. „Održivi i uključivi turizam i kultura“ i Specifičnog cilj 4.6. „Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama“.

Općina Usora će u okviru ovoga poziva aplicirati s projektom izgradnje Usorskog kulturnog centra, na lokalitetu u Sivši (uz parcelu Osnovne škole i sportske dvorane), za koji je već osigurano zemljište, a izrada glavnog projekta je u završnoj fazi. Ovim projektom Općina Usora će stvoriti pretpostavke za formiranje kulturne ustanove koja će u namjenski izgrađenom multifunkcionalnom objektu osigurati sadržaje za  kazališne predstave i održavanje drugih kulturnih manifestacija, prostor za održavanje sjednica, prostor za ''Spomen sobu'' iz proteklog domovinskog rata i općenito muzejsku djelatnost, kao i prostor za računalno tehnološke radionice, odnosno prostor tehnološkog centra Usora. Na ovaj način će se dobiti središnji kulturni centar kojim će se unaprijediti kulturna, obrazovna, tehnološka, muzejska i medijska djelatnost u Usori, osigurati njegovanje i zaštita kulturnog identiteta usorskog čovjeka.

Općina Rešetari kao slična općina ima identične potrebe i također priprema gotovo istovjetan projekt, zbog čega imamo interes za zajednički nastup, i zajedno kao partneri ispunjavamo uvjete za prijavu na ovaj javni poziva.

Za projekte u okviru ovog poziva prekogranične suradnje predviđen je maksimalni grant do 2,0 milijuna Eura, a stopa sufinanciranja EU (programa) iznosi najviše 85 % ukupno prihvatljivih troškova projekta. Partneri osiguravaju min. 15% sufinanciranja, tako da je svaki partner ujedno i  financijski partner, te mora osigurati najmanje 15 % sufinanciranja svog dijela projektnog proračuna.