Obavještavamo studente koji su aplicirali za dodjelu stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za akademsku 2022/2023. godinu da je objavljena Konačna lista za dodjelu stipendija za općinu Usora.
Konačna lista je objavljena na oglasnoj ploči općine Usora, sve dodatne informacije možete dobiti u Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora, kao i na broj telefona 032/895 - 296.
Preuzmite:
1. konacna-lista-studenata