Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK, poziva nezaposlene osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK da se prijave za sudjelovanje u projektu „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

Tekst Javnog poziva

Obrasci za prijavu se mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije ili na zahtjev, putem e-maila: info@usora.com

Preuzmite:
1. prilog-1-prijavni-obrazac-obuke-ilo-odrzavanje-cnc
2. vijest-poziv-za-prijavu-na-obuku