Poštovani voćari, ratari, povrtlari i pčelari pred nama su proljetni dani buđenja prirode i radova u voćnjacima, kao i zasijanim poljoprivrednim kulturama.

Biljke i pčele su od postanka biljnog i životinjskog svijeta prirodno povezane neraskidivom vezom, koja im osigurava međusobni opstanak. Bez pčela ne bi došlo do oprašivanja voćarskih, povrtnih i drugih zasijanih kultura, a samim tim ni do uroda. Stoga su voćari, ratari, povrtari s jedne i pčele s druge strane povezane neraskidivom vezom zbog vlastitog opstanka.

Kako bi zaštitili i pčele i opstanak poljoprivrednih kultura na prijedlog Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja donijet je Pravilnik o obvezama korisnika fitofarmaceutskih sredstava ( objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 101/12).

Člankom 10. Pravilnika o obvezama korisnika fitofarmaceutskih sredstava utvrđena je obveza svih korisnika fitofarmaceutskih sredstava za zaštitu bilja da primjenjuju osnovne principe o integralnoj zaštiti bilja.

Člankom 7. (zaštita pčela) Pravilnika propisano je da:

(1) U vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura, korisnik je obavezan najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim FFS opasnim za pčele obavijestiti pčelare. Obavijest mora sadržavati datum i točno vrijeme tretiranja, trgovinski naziv FFS, naziv korisnika FFS, te podatke o mjestu tretiranja. Ako korisniku pčelar nije poznat, obavezan je obavijestiti najbliže udruženje pčelara.

 (2) Korovi i trave u fazi cvjetanja u višegodišnjim zasadima, u trenutku tretiranja FFS koja su opasna za pčele, moraju biti pokošeni ili na drugačiji način treba spriječiti da FFS dođe s njima u dodir.

(3) U vrijeme cvjetanja gajenih biljaka zabranjena je primjena sistemičnih FFS opasnih za pčele.

(4) Primjena kontaktnih FFS opasnih za pčele u vrijeme cvjetanja gajenih biljaka dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

 Ne poštivanje propisanih zakonskih odredbi vezano za tretiranje pljoprivrdnih kultura (špricanje) podliježe kaznenim sankcijama, stoga apeliramo  na  poljoprivrednike, odnosno korisnike voćnjaka, vrtova i oranica da budu odgovorni i poštuju odredbe vezane za tretiranje fitofarmaceutskim sredstvima u pogledu zaštite pčela.

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              Po ovlaštenju Općinskog načelnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                            POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                                                                                                                                                                                                                              Anto Bonić, dipl.ing. prom