Na osnovu člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23), kao i člana 6. Programa utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-5111/23, od 30.03.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje: 

JAVNI POZIV 

Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.


Tekst Javnog poziva