Na temelju Proračuna općine Usora za 2023. godinu, Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (Službeni glasnik općine Usora broj: 12/18, 1/20 i 12/22) i Javnog poziva za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna općine Usora za 2023. godinu – Transfer za sport broj: 02-36-2/23 od  01.2.2023. godine, a na prijedlog Povjerenstva za provođenje Javnog poziva, Općinski načelnik donosi:

 

O D L U K U

O raspodjeli financijskih sredstava iz granta za sport a koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna općine Usora za 2023. godinu

Preuzmite:
1. odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-sport-2023