Na temelju Proračuna općine Usora za 2023.godinu i Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u općini Usora (Službeni galsnik 11/18, 11/19 i 12/22) i Javnog poziva za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna općine Usora za 2023. godinu – Transfer za kulturu broj: 02-36-1/23 od  01.02.2023. godine i prijedloga Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za kulturne djelatnosti i manifestacije Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O raspodjeli financijski sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna općine Usora za 2023. godinu

 

Preuzmite:
1. odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-programe-iz-oblasti-kulture-za-2023.-godinu