Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-21/23 od 9.3.2023. godine, Općinski načelnik  upućuje  

 

 

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi

o Nacrtu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za Izvorište „Bare“

 

 

Općinsko vijeće Usora je Zaključkom broj: 01-02-21/23 od 9.3.2023. godine prihvatilo Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za Izvorište „Bare“.

Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za Izvorište „Bare“ upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za Izvorište „Bare“ je da se predviđena rješenja u Nacrtu Odluke učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama Općine Usora, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Odluke.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi se upoznali s Odlukom o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za Izvorište „Bare“, dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.

 

Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. 4. 2023. godine na protokol Općine Usora ili na e-mail adresu info@usora.com.    

 

Nacrt Odluke postavljen je na oglasnoj ploči Općine Usora, a isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com),  te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

     

 

Preuzmite:
1. javni-poziv-javna-rasprava-izvoriste-bare
2. nacrt-odluke-o-zastiti-izvorista-bare
3. zakljucak-ov-o-usvajanju-nacrta-odluke-o-zastiti-izvorista-bare
4. 6-situacije-zona-zastite-izvorista-12.1.2023-1-