O B A V I J E S T

 

I.

Obavještavaju se svi građani, pravne i fizičke osobe, predstavnici javnih poduzeća, institucija, ustanova, nevladinih organizacija, braniteljskih udruga i ostalih, da je u tijeku izrada izmjene Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima i da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt istog, Zaključkom broj 01-02-19/23 od 9.3.2023. godine.

 

II.

 

Javna rasprava Nacrta Odluke će se provesti u razdoblju od 17.3.2023. godine – 1.4.2023. godine u trajanju 15 dana na način:

 

-  da će zajedno  sa nadležnom Službom omogući javni uvid nacrta izmjene Odluke i grafičkih priloga  svih 15

   dana trajanja javne rasprave u vremenu 10:30 do 14:00 sati u  zgradi općine – ured broj 8,

 

-  da će sa nadležnom Službom organizirati središnju javnu raspravu.

 

R. br.

NAZIV MJESNE ZAJEDNICE

TERMIN ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

1.

Žabljak

Prostorije Mjesne zajednice, 23.3.2023. g., 18:00 sati

 

III.

Obavezuju se Predsjedavajući i članovi vijeća Mjesnih zajednica da osiguraju mogućnost prisustva svih građana, pravnih i fizičkih osoba, predstavnika javnih poduzeća, institucija, ustanova, nevladinih organizacija,  braniteljskih udruga i ostalih na javnoj raspravi kao i osiguranje prostorija za održavanje javnih rasprava.

 

IV.

Po isteku javne rasprave, Općinski Načelnik i Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, kao nositelji pripreme će zauzeti stav u pogledu dostavljenih primjedbi, sugestija, mišljenja, nakon čega će utvrditi Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima i istu uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.

 

                                                                                                           

 

Preuzmite:
1. zakljucak
2. odluka-o-izmjeni-odluke-o-adresnom-sustavu