Usora, 15.3.2023. godine - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i direktor JKP "Usora" d.o.o. Sivša Slaven Prakljačić potpisali su okvirni Ugovor za realizaciju Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2023. godinu.

Program obavljanja komunalnih usluga obuhvaća sve aspekte komunalne higijene, tako da je na temelju istoga usuglašen i prihvaćen Cjenik usluga koji je ponudilo JKP "Usora" d.o.o. Sivša i potpisan, sukladno članku 10c Zakona o javnim nabavama okvirni Ugovor, čija je ukupna vrijednost 83.024,25 KM, a isti će se izvršavati prema potrebama i financijskim mogućnostima Naručitelja.

Općina Usora, temeljem ukazane potrebe za usluge obuhvaćene Programom kao naručitelj za sve naredne faze poslova daje izvršitelju/JKP-u nalog/narudžbenicu za izvršenje određenih poslova po prihvaćenom Cjeniku, bez potrebe stalnog provođenja postupaka javnih nabava, što ugovornim stranama pruža sigurnost i predvidivost za uspješno i blagovremeno održavanje komunalne higijene u 2023. godini.

Prema gore navedenom Programu i prihvaćenom Cjeniku usluga i radova  najveća stavka odnosi se na: ručno prikupljanje odbačenog ambalažnog otpada pored prometnica-obostrano u dužini 69,01 km uvećano za dionice na regionalnoj cesti; ručno prikupljanje odbačenog ambalažnog otpada u blizini objekata društvene infrastrukture, ukupno 23 lokacije; ručno ili strojno metenje ulice, Uklanjanje snijega s nogostupa/pločnika;košnja zelenih površina; okopavanje i plijevljenje nasada, sa zalijevanjem;orezivanje nasada, kresanje drveća i krčenje šiblja, skupljanje smeća izvan obuhvata (divlje deponije), i čišćenje korita rijeke Tešanjka i rijeke Usora .

Druga najveća stavka obuhvaćena Programom i Ugovorom odnosi se na košnju bankina na cestovnim pravcima, obostrano, u ukupnoj duljini od 69,01 km čime su obuhvaćene sve prometnice koje su uključene u zimsko održavanje cesta. Ostale aktivnosti iz oblasti komunalne higijene će se provoditi prema ukazanoj potrebi i raspoloživim financijskim sredstvima za ovu namjenu.

Također, kao sastavni Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2023. godinu, danas je zaključen i poseban Ugovor o obavljanju komunalnih usluga prema projektu „Čišćenje obala rijeke Usore”, u vrijednosti 10.050,78 KM, temeljem kojeg će JKP „Usora“ d.o.o. Sivša realizirati ovu projektnu aktivnost koju je s 10.000,00 KM sufinanciralo  Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije, i zaštitu okoliša Zeničko-dobojske županije, tako da će se izvršiti  čišćenje sitnog smeća, umjetnog materijala-polimera koji je zaostao od poplava, preventivno djelovanje i očuvanje voda, riječnih vodotoka, njihove flore i faune u dužini od 2.860 metara, s lijeve obale rijeke Usora, nizvodno od izvorišta vode za piće „Alibegovci“ pa do kote poduzeća „PREIS“ d.o.o. Usora.“

Nadzor nad izvršavanjem ugovorenih usluga provodit će općinski komunalni inspektor Goran Tadić, mag. ing. aedif.