Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama.

Javna priznanja Općine Usora se dodjeljuju radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Usora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma, doprinosa u obrani i formiranju Općine Usora i očuvanju njenih vrijedlosti i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Usora.

Povodom 15. svibnja Dana Općine Usora dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

Općinsko vijeće Usora može, sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pojedinu zaslužnu osobu proglasiti počasnim građaninom Općine Usora.

Počasnim građaninom Općine Usora može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija usorskog kraja, položaja i ugleda Općine Usora, njenih odnosa s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine Usora ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za promociju Općine Usora.

Počasnim građaninom Općine može biti proglašena fizička osoba, državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine.

Počasnim građaninom Općine ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Općine Usora.

Godišnje se može Počasnim građaninom Općine proglasiti samo jednu osobu.

               

Člankom 18. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) prijedloge za dodjelu javnog priznanja Počasni građanin Općine Usora mogu podnijeti: radna tijela Općinskog vijeća, vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, domaće pravne osobe i udruženja građana.

                Sukladno članku 18. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) obavještavam Vas kao ovlaštenog predlagača da u roku od 15 dana od dana dobivanja ove obavijesti možete dostaviti svoje prijedloge za kandidate za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora

Prijedlog za Počasnog građanina Općine Usora treba da sadrži:

  • podatke o podnositelju prijedloga,
  • obrazloženje radi kojeg treba određenu osobu proglasiti počasnim građaninom Općine Usora,
  • podatke o fizičkoj osobi koja se predlaže,
  • da li se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu,
  • kao i podatke iz kojih je vidljivo kojim je radom i djelovanjem predloženi kandidat značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Usora.

 

Dostavljeni prijedlozi za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora dostavljaju se Povjerenstvu za odlikovanja i općinska priznanja Općine Usora na postupanje.

Na zahtjev Povjerenstva predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlozi koji budu podneseni izvan roka za podnošenje ili budu nepotpuni u pogledu sadržaja, neće se razmatrati.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Usora – Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja – ne otvaraj-                     Sivša bb, 74230 Usora