Na temelju Programa rada i Financijskog plana Fondacije za 2023. godinu, Odluke Upravnog odbora o raspodjeli sredstava za 2023. godinu, od 25.01.2023. godine broj:04-11-14/23, članka 7. Pravilnika o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija od 25.1.2023.godine broj:04-02-15/23 i sukladno Odluci o raspisivanju Javnog poziva od 25.1.2023. godine broj: 04-11-16/23, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljem tekstu: Fondacija) o b j a v lj u j e: 

JAVNI POZIV  

 o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2023.godinu.

Tekst Javnog poziva