Dana 22.2.2023.godine, općinski načelnik Zvonimir Anđelić i predsjednik Udruženja "Crveni križ općine Usora" Ivica Labudović potpisali su Sporazum o isplati sredstava za sufinanciranje rada ovog Udruženja.

Ovim Sporazumom Općina Usora se obvezuje da će Crvenom križu općine Usora isplatiti financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, koja će se isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima od 1.250,00 KM na ime sufinanciranja rada ovog Udruženja.

Sporazum se zaključuje u cilju rješavanja socijalnih i drugih problema određenih kategorija stanovništva (invalidnih osoba, braniteljske populacije, obitelji poginulih branitelja, starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama); - Rad na problemu rješavanja statusa problema određenih ugroženih kategorija stanovništva; - Organiziranje i provođenje aktivnosti koje značajno podižu nivo zdravstvene i socijalne zaštite na području općine, a nisu dio osnovnih djelatnosti postojećih ustanova.