Usora, 16. veljače 2023. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ravnateljica Javne predškolske ustanove "Ivančica" Usora, Edita Vuković Antolović potpisali su Sporazum za sufinanciranje rada ove ustanove.

 Ovim Sporazumom je regulirano da će se Javnoj predškolskoj ustanovi "Ivančica" Usora, iz usvojenog Proračuna za 2023.godinu, isplatiti financijska sredstva u iznosu od 80.000,00 KM, a koja će se isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima od 6.666,00 KM.

Sporazum se zaključuje u cilju pružanja podrške ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja radi poticanja tjelesnog, intelektualnog, socioemocionalnog razvoja, razvoja govora i komunikacije, kreativnosti i stvaralaštva djece, odnosno osiguranje optimalnih i jednakih uvjeta za cjelovit rast i razvoj svakog djeteta kroz različite oblike kvalitetnog, profesionalno autonomnog, institucionalnog i izvaninstitucionalnog predškolskog odgoja odgoja i obrazovanja.