Usora, 16. veljače 2023. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ravnatelj JP Radio Usora, d.o.o. Danijel Artmagić  potpisali su Sporazum o uvjetima i načinu isplate transfera za kulturu, za sufinanciranje obavljanja usluga javnog  medija.

Sporazumom je regulirano da će općina Usora na ime subvencije za obavljanje usluge javnog medija  od  općeg  ekonomskog  značaja  za  građane općine Usora mjesečno  isplaćivati iz usvojenog Proračuna za 2023. godinu iznos od 4.000,00 KM mjesečno, kao vid sufinanciranja djelatnosti javnog informiranja u cilju ostvarivanja prava na  informiranje  i  zadovoljavanje  kulturnih,  obrazovnih  i  drugih  potreba  građana općine Usora.

Usluge koje se sufinanciraju ovim Sporazumom obuhvaćaju medijsko praćenje događaja od javnog interesa za građane na području općine Usora, koje uključuje produkciju i objavu sadržaja u programu Radio Usora i na svojoj web stranici, objavu informacija iz drugih izvora od interesa za građane, gospodarske subjekte, ustanove i druge organizacije na području općine Usora, te produkciju drugih medijskih sadržaja informativnog,  kulturnog,  obrazovnog,  sportskog  i  zabavnog karaktera od javnog interesa.

Subvencija se odobrava za usluge od općeg ekonomskog značaja, koje je Općinsko vijeće Usora, kao nadležno tijelo identificiralo kao usluge kreiranja informativnog,  kulturnog,  obrazovnog,  sportskog  i  zabavnog programa od posebne važnosti  za  građane općine Usora,  koje  ne  bi  bile  dostupne  građanima  ili  bi  im  bile  dostupne  u manjem opsegu i/ili pod  manje  povoljnim  uvjetima od uobičajenih, ako bi izostala intervencija javnog tijela, koja se osigurava sukladno Zakonu o sustavu državne potpore i Uredbi  o  namjeni,  kriterijima  i  uvjetima  za  dodjelu državne  pomoći  u  Federacije BiH.