Napominjemo sve poljoprivredne proizvođače, potencijalne korisnike novčanih potpora, koji u 2023. godini planiraju aplicirati za poticaje na općinskoj, kantonalnoj ili federalnoj razini, da su obvezni izvršiti ažuriranje podataka upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava koji se vodi pri Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora najkasnije do 31. 3. tekuće godine, kako bi se njihovo poljoprivredno gospodarstvo vodilo kao aktivno.

        

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08;24/20 i 31/22) poljoprivredna gospodarstva svake godine, u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre, podatke o:

-        poljooprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;

-        trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;

-        promjeni zemljišnog posjeda i temelj korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).   

Poljoprivredne kulture na zemljištu i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine, najkasnije do 31.03. tekuće godine, kao i promjena broja računa u banci.

 

Za upis u registar je nadležna općinska služba za gospodarstvo – poljoprivredu, po mjestu prebivališta fizičke osobe, odnosno sjedišta pravne osobe.

Obrasci zahtjeva za upis kao i detaljnije inforamacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora, kao i na WEB stranici Fedralnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba.

 

Zamoljavamo Vas da ovu obavijest emitujete u vašem programu do kraja ožujka.