Dana 10.1.2023. godine, načelnik Općine Usora, Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ., obišao je radove na projektu: „Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića – III faza“ lokalitet Žabljak, Općina Usora. Ugovor o izgradnji ove faze potpisan je 28.11.2022. godine, a radovi napreduju planiranom dinamikom. Pored Općinskog načelnika obilasku radova nazočili su i predstavnik izvođača firme GD „Zenit“ d.o.o. Usora Ante Anđelić, predstavnik nadzora Kristina Topić, te koordinator projekta ispred Općine Usora Martin Grujo. Vrijednost III faze radova po ugovoru iznosi 197.379,00 KM, a nadzor nad radovima provodi firma „AG Konstrukt“ d.o.o. Žepče.