Federalni zavod za statistiku Sarajevo u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske organizuje i provodi kontinuiranu

Anketu o radnoj snazi (ARS 2023) na cijeloj teritoriji BiH na jedinstven način, što će omogućiti da su dobiveni podaci uporedivi za nivo BiH kao i na međunarodnom nivou.

Preuzmite:
1. obavijest-o-provo-enju-ankete