Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 10/19) i članka 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 11/19), Odluke o uvjetima i načinu davanja zemljišta javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 9/18), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 8/20), Služba za gospodarstvo i financije objavljuje:

JAVNI POZIV  ZA  PRAVNE I FIZIČKE OSOBE REGISTRIRANE

ZA OBAVLJANJE TAKSI PRIJEVOZA ZA RASPORED

TAKSI VOZILA NA SLOBODNA TAKSI STAJALIŠTA

OPĆINE USORA 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima.

Taksi prijevoznik koji ima utvrđen raspored za jedno ili više taksi vozila ne može se prijaviti na javni poziv za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima sa vozilima za koja mu je već utvrđen raspored. Raspored taksi vozača na taksi stajalištima se dodjeljuje za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023 godine. Početna cijena mjesečne naknade za upotrebu i korištenje taksi stajališta je 0,50 KM/m². Jedno taksi stajalište zauzima površinu od 15 m². Uplata se vrši na račun općine Usora, broj: 1011610071934527, Privredna banka Sarajevo, vrsta   prihoda: 722 131.

Taksi prijevoznici sa područja općine Usora, pozivaju se da podnesu zahtjev za raspored  taksi vozila na taksi stajalištima u roku od 15 dana od dana objave.

Zahtjev  za  raspored  taksi vozila  na  taksi stajalištima  se  preuzima  u  Službi  za gospodarstvo i financije  Općine  Usora, dostavlja osobno na Protokol Općine Usora  ili  putem pošte na adresu:

Općina Usora,

Služba za gospodarstvo i financije,

Povjerenstvo  za  provođenje javnog  poziva,

Sivša b.b. 74230 Usora u zatvorenoj kuverti sa naznakom

„OTVARA POVJERENSTVO“.

Preuzmite:
1. javni-poziv-taksi-2022.-godina
2. zahtjev-taksi-poziv-usora-1-2-