Usora, 21.11.2022. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić izvršio je danas obilazak lokacije izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija prometnica u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, faza III., Općina Usora“. Pored Općinskog načelnika obilasku su prisustvovali i voditelj gradilišta ispred izvođača radova RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok, Branislav Brestovac, predstavnik nadzora Josip Anđelić (Ingart d.o.o. Usora), te koordinator projekta ispred općine Usora Ivica Labudović.

Predmetni radovi obuhvataju rekonstrukciju i asfaltiranje postojeće prometnice u naseljenom mjestu Srednja Omanjska, u duljini cca. 500 metara i to na potezu od ulaza u "Tokiće" do skretanja za "Netaču".

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 207.072,45 KM s uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana a radovi teku sukladno planiranoj dinamici.

Projekat se osim Proračunom općine Usora financira i grant sredstvima Ministarstva gospodarstva Zeničko-dobojske Županije koje za ovu svrhu odobrilo 150.000,00 KM. Sredstva su odobrena kroz kroz poticajnu mjeru „Program II - Izgradnja komunalne infrastrukture unutar poslovne zone“, objavljene u sklopu javnog poziva Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona i namijenjena su subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona.