Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora (''Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, teOdluke Upravnog odboraJ.P.U. ''Ivančica'' Usora (broj: 61/22), Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“ raspisuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem  u radni odnos radnika/ice na neodređeno vrijeme 

Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na neodređeno vrijeme, i to za:  -          Odgajatelj – 1 izvršitelj.

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Javna predškolska ustanova '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Preuzmite:
1. javni-oglas-ivancica-usora-11-22