Izvođaču  „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug daje se odobrenje za izmjenu režima prometa na dionici lokalne ceste Dom kulture 'Alibegovci' – „Lilajka“ u naseljenom mjestu Alibegovci, zbog izvođenja radova prema Ugovoru za izvođenje radova na projektu: 'Rekonstrukcija i asfaltiranje prometnica u općini Usora' broj 02-19-118-8/22 od 28.9.2022. godine, odnosno za potpunu obustavu prometa na ovoj dionici ceste u dužini 700 metara, ukoliko vremenski uvjeti omoguće ugradnju asfalta na rekonstruiranoj cesti koji se planira izvoditi u subotu19.11. 2022. godine u vremenu od 8:00 do 16:30 sati, pod sljedećim uvjetima:

 

1.    Na dionici lokalne ceste Dom kulture 'Alibegovci' – „Lilajka“ u naseljenom mjestu Alibegovci promet se obustavlja u subotu 19.11. 2022. godine u vremenu od 8:00 do 16:30 sati, ukoliko vremenski uvjeti omoguće ugradnju asfalta;

2.    Prije početka radova Izvođač je dužan postaviti privremenu prometnu signalizaciju, na zadnjim raskrižjima ispred dionice navedene u točki 1. ove lokalne ceste,na kojima je moguće koristiti alternativne cestovne pravce. Nakon završetka radova na asfaltiranju ceste u subotu, 19.11.2022. godine, nakon 16:30 sati Izvođač je obvezan ukloniti postavljenu privremenu prometnu signalizaciju o zabrani prometa.

3.    Budući da ne postoji odgovarajuća alternativna cestovna komunikacija Izvođač je dužan dinamički radove izvoditi tako da stanje obustave traje što kraće, odnosno da ne traje dulje od naznačenog u ovom Rješenju.

4.    Obveza Izvođača je da putem Investitora i sredstava javnog informiranja pravovremeno obavijesti sudionike u prometu na predmetnoj pristupnoj cesti o potpunoj obustavi prometa i to najkasnije u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata prije početka obustave prometa.

5.    Izvođač snosi naknadu za sve eventualne štete nastale na cesti, korisnicima ceste i cestovnog zemljišta prouzrokovane izvođenjem radova.


Preuzmite:
1. rjesenje-obustava-prometa-alibegovci-19.11.2022