​Federalni zavod za statistiku  Sarajevo  provodi projekat:  "Podrška statističkom sistemu  Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak" , te obavještava  da će se u razdoblju od  7.11. - 28.11.2022. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana ), provesti anketiranje domaćinstava na teritoriji naše općine.  Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.