Usora, 27.10.2022. godine - Načelnik općine Usora, Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ., izvršio je obilazak danas otpočetih radova u sklopu projekta „Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima, nazivima naseljenih mjesta, ulica i trgova u općini Usora“.

Izvođač radova je „BULJAN CESTE“ d.o.o. Kreševo, nadzorna osoba nad provedbom projekta ispred općine Usora je Goran Tadić mag.ing.aedif., a Koordinator navedenog projekta je Ivan Katić, ing.geod.

Radovi na postavljanju kućnih brojeva započeli su od naseljenog mjesta Alibegovci, a u narednom razdoblju nastaviti će se i u preostalim naseljima općine Usora, a završetak istih se očekuje do kraja godine.

Vrijednost ugovorenih radova je 39.886,47 KM s uključenim PDV-om. Predmetni projekt realizira općina Usora s partnerom, Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove u jednakim iznosima.

Formiranjem općine Usora kao novonastale Općine prestali su da vrijede stari kućni brojevi i tek je donošenjem Odluke o adresnom registru na Općinskom vijeću omogućena dodjela pločica s kućnim brojevima i nazivma ulica.

Zamoljavamo građane ovim putem za susretljivost prilikom postavljanja pločica.