Na osnovu članka 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja  objavljuje

                                                                                  JAVNI   POZIV                                                                                  

za uvid u GLAVNI PROJEKAT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc – DIONICA PUTNIKOVO BRDO – KARUŠE I KARUŠE – MEDAKOVO,   L = 8,5 km,  investitor: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku donošenja rješenja o odobrenju za građenje autoceste na koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, u dužini od cca 8,5 km, na području općina Doboj Jug, Usora i Tešanj, Zeničko-dobojski kanton, a sukladno člankom 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na Javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, uz prethodnu najavu na tel. 033 726 525.


Bosna i Hercegovina – Koridor Vc – Obilaznica oko Doboja u FBiH – Okolišna i društvena procjena

Ukupna dužina dionice je 8,5 km. Projekat počinje na međuentitetskoj granici unutar tunela Putnikovo Brdo 2 (ukupne dužine 700 m dok je dužina u FBiH oko 120 m). Trasa izlaskom iz tunela Putnikovo brdo 2 se spušta niz padinu gdje presjeca postojeći lokalni put i dolazi do petlje Usora na lijevoj obali rijeke te dalje u nastavku prelazi preko korita Usore. Prvi most preko Usore (Usora 1) je planiran u ovom dijelu. Prelaskom na suprotnu stranu Usore (desna obala) trasa se približava postojećem magistralnom putu M-4 te ide paralelno sa magistralnim putem te presjeca korito rijeke Usore drugi put (most Tešanjka 1) i prelazi na lijevu obalu nakon čega ponovo prelazi korito rijeke Usore (most Tešanjka 2) i magistralni put i ulazi u općinu Tešanj. U zoni sela Tešanjka, trasa prolazi kroz „cut and cover“ tunel Hrastik (220 m). Izlaskom iz tunela trasa presjeca postojeći lokalni put, dva potoka (koji će biti u propustima) i prelazi rijeku Tešanjku mostovima na pet mjesta. Projekat obuhvata i petlju Medakovo kao i objekt Centra za održavanje i kontrolu saobraćaja.

Autocesta je projektirana za brzine do 120 km/h i biće širine do 27 m.

Trasa Projekta prikazana je na Slici 1 i Slici 2.