Usora, dana 30.9.2022. godine - Nakon provedenog postupka javne nabave, u uredu Općinskog načelnika potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem „ELEKTROPRIZMA“ d.o.o. Tešanj, o izvođenju radova na projetku: „Izgradnja javne rasvjete u naseljenom mjestu Jeleči-Filipovići, općina Usora, Faza I.“.

U ime općine Usora ugovor je potpisao općinski Načelnik Zvonimir Anđelić, a u ime izvođača radova direktor Namik Dizdarević („ELEKTROPRIZMA“ d.o.o. Tešanj). Vrijednost ugovorenih radova je 6.996,54 KM, a u navedenoj Fazi planirana je ugradnja 23 rasvjetna tijela.