Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na području općine Usora da je člankom 82. stavak (1) novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21) propisano: „Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“


Sukladno s navedenim zakonskim odredbama, a prema instrukcijama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta od 28.9.2022. godine (danim u prilogu ove obavijesti), obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obvezni su da Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora što prije, a najkasnije do 31.12.2022. godine, podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja s novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH.


Obrtnicima i osobama koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, shodno članku 37. stavak 1. točka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

 

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta-srodne djelatnosti, s potrebnim prilozima uz zahtjev, kao i tekst obavijesti bit će javno objavljeni na: Radio Usora, Oglasnoj ploči  općine Usora i na web stranici  općine Usorawww.usora.com a isto se može preuzeti i u uredu broj 14.

 

Za sve informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti na telefon: 032/889-047, kao i u Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora, ured broj 14.

 

 Obrazac Zahtjeva i Izjava daju se u privitku obavijesti.

Preuzmite:
1. obavijest-o-uskla-ivanju
2. instrukcija
3. zahtjev-za-uskla-ivanje
4. izjava-o-ispunjavanju-minimalnih-uvjeta-1-