Obavještavaju se poslodavci da će dana 26.9.2022. prijaviti se na mjeru „Usluga u suradnji s poslodavcima 2022.“ sukladno Programu sufinanciranja zapošljavanja 2022., do potrošenih sredstava. Prijave se zaprimaju od 07:30 do 15:00 sati.

Prijave za sudjelovanje u navedenoj mjeri vrše se isključivo slanjem potpisanog i ovjerenog obrasca SP 2022 od strane ovlaštene osobe na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

S jedne e-mail adrese moguće je poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. U slučaju podnošenja više prijava s iste e-mail adrese, valjanom će se smatrati samo ona prva.

Prijave na mjeru se bilježe u stvarnom vremenu po datumu i vremenu primanja e-mailova. Sve prijave biti će sukladne s pravilima Programa. Služba će na svojoj web stranici objavljivati informacije o pristiglim prijavama poslodavaca sa statusom "na provjeri", "odobreno" i "na čekanju".

U koliko Služba u suradnji s Poslodavcima 2022, Služba zaprima Obrazac SP 2022, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen, Služba obavještava Zavod koji obavlja provjeru sukladno točki 10. stavak 1. i 2. Programa. Nakon uspješno obavljenih provjera, Zavod putem elektroničke pošte daje suglasnost Službi za izradu i sklapanje ugovora o sufinanciranju. Poslodavac može zaposliti osobu u trenutku suglasnosti Zavoda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana suglasnosti. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje jedan dan prije podnošenja obrasca SP 2022.

Napominjemo da se neće sufinancirati zapošljavanje osoba koje su s poslodavcem sklopile ugovor o radu prije suglasnosti Zavoda.

Dodatno, poslodavci koji su se prijavili 8.8.2022. godine na mjeru „Služba u suradnji s poslodavcima 2022“, ne mogu se prijaviti na Drugi krug mjere “Služba u suradnji s poslodavcima 2022” (26.9.2022.g.) ako imaju sklopljen ugovor po navedenoj mjeri.

Prilikom svake objave Javnog poziva, poslodavcu se može odobriti sufinanciranje zapošljavanja, ukupno za sve mjere, što uključuje i mjeru Služba u suradnji s poslodavcima 2022., za najviše 20 osoba s evidencije nezaposlenih po županiji.


-Obrazac prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (Obrazac SP 2022) se može preuzeti na web portalu Zavoda i web stranici Službe.-Preuzmite:
1. program-sufinansiranja-zaposljavanja-2022-konacna-verzija
2. obrazac-sp-2022