Dana, 20.9.2022.godine – U kabinetu općinskog načelnika zaključen je ugovor o izvođenju radova na projektu: „Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima, nazivima naseljenih mjesta, ulica i trgova u općini Usora''.

Predmetni ugovor je po okončanju postupka javne nabave, zaključen s izabranim izvođačem radova   „BULJAN CESTE“ d.o.o. Kreševo sa sjedištem u Troska bb, Kreševo.U ime općine Usora ugovor je potpisao općinski Načelnik Zvonimir Anđelić, a u ime izvođača radova direktor Drago Buljan.

Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 39.886,47 KM,  s uključenim PDV-om. Rok za izvršenje radova je 120 dana, od dana uvođenja u posao od strane Nadzora.

Nadzorna osoba nad provedbom projekta ispred općine Usora je Goran Tadić mag.ing.aedif., komunalno cestovni inspektor, a Koordinator navedenog projekta je Ivan Katić, ing. geodezije, koji iz opravdanih razloga nije prisustovao potpisu Ugovora.

Predmetni projekt se realizira s partnerom, Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Projektom je predviđeno označavanje ploča s nazivima naseljenih mjesta, ulica i trgova kao i pločica sa kućnim brojevima.