Dana, 12.9.2022.godine – U kabinetu općinskog načelnika zaključen je ugovor o izvođenju radova na projektu: „Rekonstrukcija prometnica u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, faza III., općina Usora“.

Predmetni ugovor je po okončanju postupka javne nabave, zaključen s izabranim izvođačem radova “RIAL-ŠPED” d.o.o. Doboj Istok, ispred kojega je ugovor potpisao ovlašteni predstavnik društva, gospodin Benjamin Jahić. Ugovor je ispred općine Usora potpisao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić.

Vrijednosti ugovorenih radova iznosi 207.072,45 KM s uključenim PDV-om. Rok za izvršenje radova je 60 dana, od dana uvođenja u posao od strane Nadzora.

Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na projektu pružati će “Ingart” d.o.o. Usora, o čemu je također ovom prigodom zaključen ugovor. Ugovor je potpisao direktor Mario Čolić, a vrijednost usluga nadzora je 3.510,00 KM.

Kordinator na navedenom projektu je Ivica Labudović.