Usora, dana 1.9.2022. godine – U kabinetu općinskog Načelnika potpisan je ugovor o pružanju usluga stručno tehničkog-nadzora nad izvođenjem radova na projektima: „Utopljavanje zgrade JKP Usora“, “Povećanje energetske učinkovitosti izvorište Bare, lokalitet Srednja Omanjska“ i „Rekonstrukcija i zamjena unutarnje i vanjske rasvjete na zgradi općine Usora“.

Ugovore su ispred ugovornih strana potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i direktorica „AG Konstrukta“ d.o.o. Žepče, Angela Tadić, mag.ing.aedif. Također potpisu ugovora nazočili su koordinatori projekata Ivica Labudović dipl.ing.agr. i Slaven Prakljačić mag.ing.aedif.

Vrijednost ugovorenih usluga nadzora iznosi 4.466,31 KM s PDV-om. Ovime su stečeni uvjeti za uvođenje odabranih izvođača u posao po predmetnim ugovorima početkom idućeg tjedna.