Usora, 26.8.2022. godine - U kabinetu Općinskog načelnika održan je sastanak s predstavnikom Mjesne zajednice Jeleči-Filipovići.  Sastanku su prisutovali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, predsjednik vijeća MZ Jeleči-Filipovići Jozo Filipović, te Ivo Topalović viši referent za pitanja mjesnih zajednica.

Predsjednik vijeća MZ Jeleči –Filipovići Jozo Filipović je upoznao načelnika općine Usora s dosadašnjim radom u mjesnoj zajednici i planovima mjesne zajednice za naredno razdoblje. Glavna aktivnost za naredno razdoblje je izgradnja dijela javne rasvijete. Završen je glavni projekat za rasvijetu, a u tijeku je izdavanje građevinske dozvole. Moli za podršku, za žurnu realizaciju rasvjete kao i da se Općina opredijeli kroz svoj proračun i apliciranje višim nivoima za asfaltiranje puta u Jelečima koji ima svu potrebnu dokumentaciju. Predsjednik je upoznao Načelnika i Višeg referenta o nedavno protekloj manifestaciji u mjesnoj zajednici i ovom prilikom uručio zahvalnicu Općinskom načelniku.

Načelnik se zahvalio i iskazao opredjeljenost i za daljnju podršku u radu kao i za podršku traženim projektima za naredno razdbolje.