Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora broj 2/06), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-92/22 od 29.7.2022. godine, Općinski načelnik upućuje:


JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA


Općinsko vijeće Usora je zaključkom broj: 01-02-92/22 od 29.7.2022. godine prihvatilo Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda. Istim Zaključkom utvrdeno je da se Nacrt Odluke upućuje se u javnu raspravu. Rok za provodenje javne rasprave je 45 dana.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke o odvodnji otpadnih voda je da se predvidena rješenja u tom Nacrtu Odluke učine dostupnim gradanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst Nacrta Odluke o o odvodnji otpadnih voda.

Pozivaju se svi zainteresirani gradani s područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Organizatori javne rasprave su 0 pćinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Usmeni dio javne rasprave će se održati u dvorani Općinskog vijeća Usora, u petak, 30.9.2022. godine s početkom u 16:10 sati, gdje će biti organizirana jedna središnja javna rasprava. Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda mogu se dostaviti pisanim putem, na općinski protokol ili e-mail info@usora.com zaključno s 7.10.2022. godine.

Nacrt Odluke postavljen je na oglasnoj ploči Općine Usora, isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com), te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

Preuzmite:
1. javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-odvodnji-otpadnih-voda-poziv
2. odluka-o-odvodnji-otpadnih-voda-nacrt-ov-1
3. zakljucak-o-usvajanju-nacrta-odluke-o-odvodnji-otpadnih-voda