29.7.2022. godine - „Sanacija prometne infrastrukture sa sanacijom klizišta, lokalitet Alibegovci“ naziv je projekta iz Općine Usora koji su danas u Općini potpisali federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić i načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić. Za ovaj projekt Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem javnog poziva, izdvojilo je financijsku podršku u iznosu od 120.000 KM.

Ministar Martić tom prilikom je kazao kako ga raduje posjet Usori, a još više činjenica da je Ministarstvo kojim rukovodi bilo u mogućnosti dodijeliti financijska sredstva za ovaj važan projekt na lokalitetu Alibegovci ističući kako će isti sigurno doprinijeti poboljšanju uvjeta života lokalnog stanovništva.

Načelnik Anđelić  je iskazao zadovoljstvo i zahvalu ministru Martiću zbog posjete i podrške u oblasti sanacije šeta nastalih uslijed poplava i klizišta izražavajući nadu kako će se suradnja između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Općine Usora nastaviti i u budućnosti na obostrano zadovoljstvo.

Ugovor je potpisan sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programautroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, a sredstva za ovu namjenu osigurana su iz Proračuna FBiH za 2022. godinu.