Na temelju članka 41. i 107. Statuta općine Usora ("Službeni glasnik općine Usora" broj: 5/17), članka 8. Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2022. godini ("Službeni glasnik općine Usora" broj: 4/22), javnog poziva broj: 02-19-81/22 od 23.5.2022. godine i dostavljenog izvješća Povjerenstva, Općinski načelnik donosi: 

ODLUKU

I

Odobrava se sufinanciranje rješavanja prvog stambenog pitanja za:

RED. BROJ

IME I PREZIME

NAMJENA

ODOBRENO

PRAVNI TEMELJ

1.

Kristijan i Dajana Ivić iz Žabljaka

Kupovina obiteljske kuće

10.000,00 KM

čl. 2.,4.,7.i 8.

Odluke

2.

Boris i Antonija Jurišić iz Žabljaka

Gradnja obiteljske kuće

10.000,00 KM

čl. 2.,4., 7.i 8.

Odluke

3.

Marijan i Ilijana Pauković iz Alibegovaca

Nadgradnja obiteljske kuće

8.400,00 KM

čl. 2.,4., 7.i 8.

Odluke


II
Sa korisnicima će se potpisati međusobni ugovor u kojem će se regulirati sva prava i obveze.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Prijavitelj čija prijava nije odobrena za dodjelu subvencije može u roku od osam dana od dana prijema pisane obavijesti o tome pridonijeti prigovor drugostupanjskom Povjerenstvu. 

Preuzmite:
1. odluka-stambeno