Usora, dana 14.6.2022. godine - Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. primio je u posjetu Igora Nedera, šefa ureda OSCE-a u Travniku, Mladena Marijanac službenika za demokratsko upravljanje te Nikolinu Tomas,  programsku asistenticu OSCE-a. Sastanku je nazočio i predsjedatelj Općinskog vijeća Usora Anto Matić.

Posjeta je iskorištena za razgovor i pripremu izbornog procesa uz fokus na očuvanje njegovog integriteta i transparentnosti. Općinski načelnik se zahvalio gostima na posjeti kao i na aktivnostim koje je OSCE do sada imao na našem području.