Na temelju Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini („Službeni glasnik općine Usora“, broj 4/22) i članka  107.  Statuta  općine  Usora  („Službeni  glasnik  općine  Usora“,  broj  05/17),  Općinski  načelnik  raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2022. godini

 

Pozivaju  se  poljoprivredni  proizvođači  sa  područja  općine  Usora  da  podnesu  Zahtjev  za  odobravanjem novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora.


Podnošenje zahtjeva se vrši putem protokola na pisarnici u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com).

Zahtjevi se podnose počev od 30. 5. 2022. godine do 14. 6. 2022. godine.

Sve ostale informacije, vezano za Javni poziv, zainteresirani mogu pronaći u privitku ispod. 

Preuzmite:
1. javni-poziv-opcinski-poticaj-u-poljoprivredi-2022
2. program-poticaja-poljoprivreda-2022
3. obrazac-zahtjeva-i-izjave