Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na 253. sjednica, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2022. godinu, u iznosu od 106.000.000 KM. 

U Proračunu FBiH za 2022. godinu odobrena sredstva za poticaj poljoprivredi veća su za 19 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji proračun.

Za novčanu podršku biljne proizvodnje osigurano je 16.165.000 KM, te su u Program novčanih podrški uvedene i nove kulture (merkantilni kukuruz, travno-djetelinske smjese i djeteline, kao zamjenu za skupe uvozne koncetrate). Kod povrća je prvi put uvedena podrška za proizvodnju kupusa, kelja, lubenice i graha, zatim kod voća je uvedena podrška za uzgoj oraha, badema, borovnica, brusnica i aronije.

Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 71.025.000 KM, a uvedena je novčana podrška i za peradarsku proizvodnju, te su planirana sredstva za uzgoj brojlera, odnosno tov pilića.

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški. Raspoloživi iznos od 14.170.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvoja.

Korisnici Programa novčanih podrški su klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata koji ispunjavaju uvjete propisane Programom i Pravilnicima.

Program je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 30/22 i može se pronaći  na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba.

VAŽNA NAPOMENA: Preuzimanje obrazaca i podnošenje zahtjeva za novčanu podršku za model ruralnog razvoja i model ostalih vrsta podrška za 2022. godinu bit će moguće tek nakon objave novih pravilnika i obavijesti o podnošenju zahtjeva, što će također uskoro biti objavljeno  na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

Za detaljnije informacije obratiti se Službi za gospodarstvo i financije općine Usora

Telefon: 032 889 047