Usora, 13.4.2022. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić primio je danas u radni posjet načelnika susjedne općine Doboj Jug, Mirnesa Tukić. Radnom posjetu nazočili su i suradnici Načelnika općine Doboj Jug i to, Melisa Šahbegović i Elvir Delić. Sastanku je nazočila i zajednička Pravobraniteljica općina Usora i Doboj Jug, Dubravka Tadić. 

Tema sastanka je bila razmjena dobrih praksi u našim Općinama, kao i općenito problematike na koju nailaze obje općinske administracije u radu. Pored navedenih aktuelnih tema razgovarano je o dosadašnoj dobroj višegodišnoj suradnji dvije Općine i sagledani su prijedlozi za moguće buduće zajedničke interese.