Usora, 11. travnja 2022. godine – Na zamolbu Udruge poslodavaca i obrtnika Usora i Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije održalo je u općinskoj dvorani za sjednice prezentaciju javnih poziva za poticaje u gospodarstvu u 2022. godini koji su raspisani 4.4.2022. godine od strane ovoga Ministarstva i objavljeni na mrežnim stranicama  Zeničko-dobojske županije, na poveznici https://zdk.ba/javni-pozivi

 

Prezentaciju su održali ministar Zlatko Jelić sa suradnicama iz Ministarstva: Dženitom Hrgić i Aidom Ljubović. Na prezentaciji su sudjelovali i načelnik Zvonimir Anđelić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i finacije Anto Bonić, predsjednik Udruge poslodavaca i obrtnika Usora Josip Anđelić, te 30 postojećih i budućih gospodarstvenika s područja općine Usora.

Ministar Zlatko Jelić je u svom obraćanju istaknuo da su Javni pozivi za 2022. godinu, njih ukupno devet, izrađeni sukladno preporukama, dosadašnjem iskustvu i dobroj praksi, u kojima su precizno navedeni korisnici po pojedinom pozivu, prihvatljivi troškovi, kriteriji za ocjenu i vrednovanje prijava na javni poziv, mogući iznosi poticaja i drugo, što osigurava transparentno provođenje postupka odobravanje sredstava poticaja. Ove godine za ove namjene u proračunu Županije osigurano je 3.100.000 KM. Poređenja radi godišnji poticaji 2016. godine, kada je ministar Jelić stupio na dužnost iznosli su 1.400.000 KM. U zadnjih 6 godina odobreno je ukupno 12 milijuna poticajnih sredstava, od čega su 8.800.000 KM bili bespovratni poticaji, a 3.200.000 KM kreditnih sredstva sa subvencijom kamata. Tako je gospodarstvenicima u općini Usora u 2021. godini odobreno 261.475 KM poticaja, a općini Usora za Program uređivanja poduzetničkih zona u razdoblju 2016.-2021. godine odobreno je ukupno 604.000 KM.

Službenice  Ministarstva za gospodarstvo Dženita Hrgić i Aida Ljubović predstavlile su svaki od 9 javnih poziva, s naglascima na najbitnijim dijelovima, iako su u javnim pozivima veoma jasno razrađeni svi elementi. Pored toga, do okončanja javnih poziva 5. svibnja o.g. svi potencijalni prijavitelji imaju mogućnost dobiti pojašnjenje i upute za pitanja i dileme koje imaju pozivom na tel. broj Ministarstva za gospodarstvo 032 460 720 | 460 721 ili slanjem upita putem elektroničke pošte na e-mail adresu min.privreda@zdk.ba 

Pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije predstavio je u kratkim crtama općinske poticaje za razvoj gospodarstva, uključujući i poticaje koji su kreirani zajedno s Fondacijom MOZAIK. Riječ je o poticanju osnivanja 2 mikro biznisa, od kojih po jedan finaciraju Općina i Fondacija Mozaik koja će raspisati javni poziv.

Programom za dijasporu formiran je fond od 40.000 KM kojim se potiče osnivanje dva poduzeća s poticajima do max 20.000 KM, gdje jedan od suvlasnika u kapitalu min 25% kapitala poduzeća treba biti osoba iz dijaspore. I ovdje Općina i MOZAIK sufinanciraju podjednak iznos od 20.000 KM. Ovaj poziv je već raspisan na općinskim stranicama i web stranicama Fondacije. Više se može vidjeti ovdjeovdjeForm (hsforms.com)-Forma za izražavanje interesa/prijavu, forma za Biznis plan koja se popunjava nakon izražavanja interesa/prijave.  Kao dokaz o statusu člana dijaspore: 1. Kopija rodnog lista (kao dokaz da ste rođeni u BIH); 2. Potvrdu o mjestu prebivališta u BiH (ako ste se vratili maksimalno 2 godine prije otvaranja ovog poziva); 3. Potvrda o mjestu prebivališta u inozemstvu ili drugi dokument kojim se može dokazati adresa stanovanja u inozemstvu ( npr. u Austriji je to tzv. Meldezettel); 4. Kopija putovnice (BiH i inozemna, ako se ima dvojno državljanstvo) i 5. Rješenje o registraciji preduzeća u BiH ili inozemstvu. Mogu se odabrati i drugi relevantni dokument ili više dokumenata koji će nesumnjivo pokazati njihov  status.

Pored gore navedenih poticaja Program poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. godinu u Općini Usora obuhvaća i poticanje osnivanja 5 novih poslovnih subjekata, nakon zaključivanja ugovora o poticaju. Javna rasprava po ovom Programu je okončana, slijedi usvajanje istoga na Općinskom vijeću, a potom raspisivanje javnog poziva za ovaj vid poticaja.