Navedena aplikacija, namijenjena je žrtvama porodičnog nasilja u cilju omogućavanja novog kanala komunikacije između žrtava i nevladinog sektora pružatelja usluga. Putem ove aplikacije, oni mogu prijaviti nasilje, ali i dobiti psiho-socijalnu podršku, informacije itd. Zbog toga nam je važno da informacija o SOS aplikaciji bude dostupna svim žrtvama porodičnog nasilja kako u Republici Srpskoj i Federaciji BiH tako i u Brčko Distriktu tj. u cijeloj BiH.

Preuzmite:
1. upustvo-za-instaliranje-i-koriscenje-sos-aplikacije