Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17) i Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-28/22 od 18.3.2022. godine, Općinski načelnik upućuje 

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odlukeo određivanju

prostoraza mirna okupljanja bez prijave


Općinsko vijeće Usora je Zaključkom broj: 01-02-28/22 od 18.3.2022. godine prihvatilo Nacrt Odluke oodređivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave, te je potrebno provesti javnu raspravu o navedenom Nacrtu Odluke.

Cilj javne rasprave o Nacrtu Odluke oodređivanju prostora za mirna okupljanja bez prijaveje da se predviđena rješenja u tom Nacrtu učine dostupna građanima, kako bi se kroz doprinos svih sudionika poboljšao tekst Nacrta Odluke.

Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja općine Usora da se u što većem broju odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku na pisarnicu općine Usora zaključno sa 6.5.2022. godine, do 16:00 sati.    

Nacrt Odluke postavljen je na oglasnoj ploči općine Usora i nalazi se na službenoj web stranici općine Usora, te je dostupan za uvid u Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti.

Preuzmite:
1. jp-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-odre-ivanju-prostora-za-mirna-okupljanja-bez-
2. odluka-o-odre-ivanju-prostora-za-mirna-okupljanja-bez-prijave