Prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu, kandidati mogu podnijeti nadležnoj općinskoj službi u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine.

Preuzmite:
1. prelimirna-lista