Dana 12.1.2022. godine Općinski načelnik Zvonimir Anđelić je održao radni sastanak sa Sarom Šaljić, Službenicom Sekcije za obrazovanje pri UNICEF-u u BiH, sastanku je nazočio i Mario Pranjić, Stručni suradnik u općini Usora. Tema sastanka je bila provođenje nastavnog procesa tokom pandemije prouzrokovane virusom COVID-19, kao i mapiranje IKT resursa osnovnih i srednjih škola koje UNICEF provodi uz podršku USAID-a.

Općinski načelnik Zvonimir Anđelić je iskazao svoju podršku i spremnost na suradnju sa  UNICEF-om, te je ovom  prilikom  dogovoreno  da će OŠ fra Ivana Frane Jukića i MSŠ Stjepana Radića sudjelovati u ovoj aktivnosti.