Opis poslova:

  • poslovi održavanja higijene u objektu općine i krugu općine (čišćenje svih ureda, stubišta, hodnika, toaleta, kruga općine);
  •  vodi brigu i stara se o održavanju zelenila u zgradi i oko nje;
  •  pomaže pri organiziranju svečanosti;
  •  vrši prijavu štete na objektima i inventaru;
  •  po potrebi otprema poštu;
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika,